وضعیت سرویس‌های وی‌پی‌ان L2TP

●●●سرویس L2TP درحال حاضر با قطعی مواجه هست.●●●

لطفا جهت اتصال مجدد صبور باشید.

حتما اطمینان داشته باشید که آدرس سرور وی‌پی‌ان irvpn.updateav.ir باشد.

رمز Secret اتصال : freedom

آخرین بروزرسانی 1401/10/24 11:00

 

آموزش تنظیمات اتصال روش L2TP:

1- آیفون: از طریق برنامه Settings وارد بخش VPN شده و روی گزینه Add VPN Configuration بزنید و پارامترهای زیر را تغییر دهید. باقی گزینه های موجود نیازی به تغییر نیست.

Type: L2tp

Description: Maniatech

Server: irvpn.updateav.ir

Account: نام کاربری دریافت شده

Password: پسورد دریافت شده

Secret: freedom

بعد از ورود متغیرها، تنظیمات را ذخیره کرده و به عقب برگردید و پس از انتخاب گزینه Maniatech، روی دکمه اتصال بزنید.

2- اندروید: از طریق برنامه Settings(تنظیمات) وارد قسمت Connections(اتصالات) شده و گزینه More Settings(تنظیمات بیشتر) و سپس وارد بخش VPN شده و اتصال جدید ایجاد نموده و پارامترهای زیر را تغییر دهید. باقی گزینه های موجود نیازی به تغییر نیست.

Type(نوع): L2tp/IPSec PSK

Name(نام): Maniatech

Server(آدرس سرور): irvpn.updateav.ir

Account(نام کاربری): نام کاربری دریافت شده

Password(گذرواژه): پسورد دریافت شده

IPSec Pre-shared Key(کلید IPSec از پیش مشترک شده): freedom